10/06/2024 12:43

Văn khấn Tết Đoan ngọ 2024 trong nhà, ngoài trời đầy đủ, ngắn gọn nhất

( PHUNUTODAY ) - Tại Việt Nam, ngày Tết Đoan ngọ còn được gọi là ngày giết sâu bọ. Các bài văn khấn Tết Đoan ngọ trong nhà và ngoài trời sẽ giúp các gia đình thực hiện nghi lễ cúng thần linh, tổ tiên một cách chuẩn mực nhất trong ngày 5/5 Âm lịch.Bài cúng Tết Đoan ngọ theo “Văn khấn cổ truyền Việt Nam”

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con xin kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con xin kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con xin kính lạy tổ tiên cùng chư vị hương linh

Con tên là... (tên người đọc văn khấn Tết Đoan ngọ), ngụ tại... (địa chỉ nơi ở).

Hôm nay, ngày Tết Đoan ngọ, toàn gia chúng con sửa soạn hương đăng, sắm lễ vật, hoa đăng, trà quả để cùng dâng lên trước án. Chúng con xin kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng, chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần, cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành của chúng con và thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ tổ khảo, tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ... Con thành tâm cúi xin các vị thương xót con cháu, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Con cũng lại xin kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Cầu mong các vị độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an, thịnh vượng. Mong bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng bình an thịnh vượng.

Với lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, chúng con cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A di Đà Phật!

Nam mô A di Đà Phật!

Nam mô A di Đà Phật!”

Văn khấn Tết Đoan ngọ 2024 trong nhà, ngoài trời đầy đủ, ngắn gọn nhất

Bài cúng Tết Đoan ngọ theo “Văn khấn cổ truyền Việt Nam”

Văn khấn Tết Đoan ngọ trong nhà

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con kính lạy tổ tiên, hiển khảo, hiển tỷ, chư vị hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng tổ khảo, tổ tỷ).

Tín chủ chúng con là…ngụ tại…

Hôm nay là ngày mồng 5/5 Âm lịch, nhằm ngày Tết Đoan ngọ, chúng con sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, hoa đăng, trà quả dâng lên trước án. Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng, chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần, cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ tổ khảo, tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin các vị thương xót con cháu, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an, bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng bình an thịnh vượng.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn Tết Đoan ngọ ngoài trời

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Tín chủ chúng con là.. ngụ tại...

Hôm nay là ngày Tết Đoan ngọ, chúng con sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, hoa đăng, trà quả dâng lên trước án. Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng, chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần, cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an, bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng bình an thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Văn khấn Tết Đoan ngọ 2024 trong nhà, ngoài trời đầy đủ, ngắn gọn nhất

Tại Việt Nam, ngày Tết Đoan ngọ còn được gọi là ngày giết sâu bọ

Mâm Cúng Ngày Tết Đoan Ngọ

Mâm cúng ngày mùng 5 tháng 5 hay ngày Tết Đoan Ngọ tùy thuộc vào văn hóa, phong tục của từng vùng miền sẽ có sự khác biệt. Với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, vụ mùa sắp tới được bội thu. Dưới đây là những lễ vật không thể thiếu trong ngày Tết Đoan Ngọ 5/5:

- Hương, hoa, vàng mã

- Nước, rượu nếp

- Các loại quả: Mận, hồng xiêm, dưa hấu, vải, chuối

Tags:

Văn khấn Tết Đoan ngọ 2024 trong nhà

ngoài trời đầy đủ

ngắn gọn nhất

Tin cùng chuyên mục