20/05/2023 21:15

Tài khoản Gmail cá nhân có thể bị xóa vĩnh viễn nếu rơi vào trường hợp này

 

Tài khoản Gmail cá nhân có thể bị xóa vĩnh viễn nếu rơi vào trường hợp này

Ngoài việc không thể truy cập vào địa chỉ email đó, các dữ liệu khác gồm Gmail, Lịch, Drive, tài liệu trong bộ ứng dụng Workspace và ảnh sao lưu trên Google Photos của người dùng cũng sẽ bị xóa.

Tuy nhiên, hiện tại Google chưa có kế hoạch xóa kênh YouTube liên kết với tài khoản Gmail bởi một số kênh hoặc video mang tính chất lịch sử, có thể sử dụng để tham khảo hoặc lưu trữ lâu dài.

Tài khoản Gmail cá nhân có thể bị xóa vĩnh viễn nếu rơi vào trường hợp này

Từ thời điểm tháng 12/2023, các tài khoản không hoạt động sẽ bị xóa. Việc này được thực hiện theo từng giai đoạn, bắt đầu từ những địa chỉ được tạo nhưng chưa bao giờ được sử dụng.

Google cho biết sẽ triển khai kế hoạch này một cách thận trọng trong thời gian dài.

Trước khi thực hiện việc xóa tài khoản, Google sẽ liên tục gửi thông báo trong nhiều tháng tới địa chỉ email chính và địa chỉ email khôi phục (nếu có).

Tài khoản Gmail cá nhân có thể bị xóa vĩnh viễn nếu rơi vào trường hợp này

Chính sách này của Google tạm thời sẽ chỉ áp dụng với những tài khoản được tạo miễn phí bởi người dùng cá nhân, không áp dụng với tài khoản do trường học hoặc doanh nghiệp quản lý.

 

Tags:

tài khoản gmail

Tin cùng chuyên mục