– Trong tập 5 "Bố là số 1" lần này nhạc sĩ Minh Khang chia sẻ không "trải thảm hồng" cho con gái Suti theo nghệ thuật. Dương Cẩm...Read more