Cả Quốc Trường và Tuấn Tú đều kêu trời vì quá nóng trong ngày quay cảnh kết "Về nhà đi con". Bảo Thanh chia sẻ phim vẫn đang ;Về...Read more