Sự tử tế hiếm hoi xua tan cái nắng như thiêu như đốt giữa "chảo lửa Hà Nội" Đó là những con người không ngại khó, ngại khổ tự...Read more