Khánh Ly bắt đầu ca hát từ 1960, gắn liền với các ca khúc của Trịnh Công Sơn, là một trong những tiếng hát tiêu biểu nhất của tân...Read more