Mới đây, trên Instagram của mình, Xa Thi Mạn đã đăng tải hình ảnh thân thiết cùng Lý Nhã Kỳ. Điều này càng chứng minh tình bạn khăng khít...Read more