"lu-lut-mien-trung"( Có 1 Kết quả )
Hơn 500 hộ dân miền núi Quảng Nam bị cô lập do sạt lở

Hơn 500 hộ dân miền núi Quảng Nam bị cô lập do sạt lở

17/11/2023