"hon-500-ho-dan-bi-co-lap"( Có 1 Kết quả )
Hơn 500 hộ dân miền núi Quảng Nam bị cô lập do sạt lở

Hơn 500 hộ dân miền núi Quảng Nam bị cô lập do sạt lở

17/11/2023