Chủ tiệm thuốc nói tên, công dụng của vỉ thuốc, tôi như tê cứng lại. Hàng loạt câu hỏi bắt đầu nhảy múa không ngừng trong đầu tôi. Tôi...Read more