Sau khoảng 6 năm “ở ẩn,” Phạm Thùy DungÁ quân cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Sao Mai 2013 đã có sự trở lại ấn tượng với...Read more