Erik cho biết mình đã phải rất vất vả để có thể mời Duy Khánh tham gia dự án lần này. Sau hơn 4 tháng im hơi lặng tiếng...Read more