Theo đó, nhan sắc được được "chọn mặt gửi vàng" đã hoàn thành công tác chuẩn bị và sẵn sàng lên đường chinh chiế; Nhan sắc sẽ đại diện...Read more